Reikalavimai iki rugsėjo 13 d.

2021-08-19
Reikalavimai iki rugsejo 13 d | Sporto Namai

INFORMACIJA VEIKLOMS IKI RUGSĖJO 13 D.

Nuo rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos bus teikiamos ir ūkinės veiklos bus vykdomos bei renginiai bus organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos.

 Nuo rugpjūčio 16 d. (pirmadienio) iki rugsėjo 13 d. įsigaliojo pereinamasis laikotarpis, kai paslaugų teikėjai gali pasirinkti, ar teikti paslaugas laikantis operacijų vadovo sprendimų ir be galimybių paso, ar su galimybių pasu, ir operacijų vadovo sprendimai būtų tik rekomendacinio pobūdžio.

Reikalavimai veikloms

Informacija teikiama naudojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos duomenis.


Šarkuvos g. 22, Kaunas
(8-640) 58679